ΑΛΒΑΝΙΑ

855 Αλβανοί μετανάστες από την Ελλάδα επέστρεψαν τον Μάρτιο στην Αλβανία

855 Αλβανοί μετανάστες από την Ελλάδα επέστρεψαν τον Μάρτιο στην Αλβανία

[maxbutton id=”5″]

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, άλλοι 1.832 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν συνολικά από όλη την επικράτεια, στις χώρες καταγωγής τους, το Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος των παραπάνω υπηκόων τρίτων χωρών είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και απέλασης για παράνομη είσοδο στη χώρα μας.

Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ÌåôáíÜóôåò áðü ôïí Áãéï Äïìßíéêï áðåëáýíïíôáé óôçí ÷þñá ôïõò,  ÁèÞíá ÐÝìðôç 10 Ìáñôßïõ 2011. Áíôñåò êáé ãõíáßêåò áðü ôïí Áãéï Äïìßíéêï , 73 ôï óýíïëï, ìåôáöÝñèçêáí óõíïäåßá áóôõíïìéêþí óôïí Áãéï Äïìßíéêï ìå åéäéêÞ ðôÞóç.

Ενδεικτικά, ο μεγαλύτερος αριθμός επιστροφών πραγματοποιήθηκε με προορισμό την Αλβανία (885 άτομα), το Πακιστάν (297), το Μαρόκο (202), το Ιράκ (70), το Ιράν (69), το Μπανγκλαντές (57), την Αλγερία (50), τη Γεωργία (36 ), την Τουρκία (33) και το Αφγανιστάν (17 άτομα).

Το 2015 μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους περίπου 20500 μετανάστες από διάφορες εθνικότητες από τους οποίος οι 13700 Αλβανοί μετανάστες.

Το 2014 μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους περίπου 17.369  μετανάστες από διάφορες εθνικότητες

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΡΘΡΑ

Νέα, ειδήσεις για την Αλβανία και τους Αλβανούς στην Ελλάδα. Μεταναστευτικά νέα, ιθαγένεια, πολιτογράφηση, κώδικας μετανάστευσης, επικαιρότητα, Ελλάδα

To Top