Ειδήσεις για μετανάστες

Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας-Μάθετε online αν σας έχει βγει η άδεια διαμονής

Είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό η εφαρμογή του ΥΠΕΣ σχετική με την πορεία φακέλου του αλλοδαπού Με ένα κλικ μπορείτε να μάθετε που βριστείτε ο φάκελος σας, αν σας έχει βγει η άδεια διαμονής , αν έχετε ελλείψεις σε δικαιολογητικά κτλ. Την εφαρμογή θα να την βρείτε στην διεύθυνση

http://pf.emigrants.ypes.gr/pf

Η εφαρμογή είναι πολύ απλή. Συμπληρώνετε το επίθετο σας με λατινικούς χαρακτήρες, τον αριθμό του διαβατηρίου σας και ένα κωδικό επιβεβαίωσης που δίνετε, και στην συνεχεία πατάτε Αναζήτηση.    

ΣΧΟΛΙΑ

Most Popular

To Top