Αγγελίες Εργασίας

Ofertë për punësim në Athinë nga Agjnecia Turistike Top-Lines

Agjencia Turistike “Top Lines” kërkon një vajzë për në recepsion

Kërkesa

Mosha deri në 35 vjeç
Arsimi Shkollë të mesme ose të lartë-Kandidate që kanë mbaruar për Turizëm ose Menaxhim Biznesi do preferohen
Njohje e mirë e gjuhës shqipe, greke dhe angleze
Njohje e mirë e përdorimit të kompjuterit

Për të dërguar cv komunikoni me numrin 2105203350-52 ose me email [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ

The Latest

To Top