Ειδήσεις

Lajme jo të mira për emigrantët shqiptarë në Greqi.

greek

Greqi. Një raport tronditës i hartuar nga sindikata

Greqi. Një raport tronditës i hartuar nga sindikata e punëtorëve në Greqi GSEE(ΓΣΕΕ) parashikon se papunësia në Greqi do vazhdoj të jetë shumë e lartë dhe do duhen të paktën 20 vjet që të arrij në shifrat 10%. Sipas këtij studimi që u publikua në gazetat më të mëdha greke, ekonomia greke ndodhet në nivelet e vitit 1999, pra 20 vite zhvillim u humbën për 3 vjet.

Siç kemi shkruajtur me dhjetra herë në portalin www.albanians.gr shtresa më e prekur nga kriza ekonomike greke , janë emigrantët, dhe veçanërisht emigrantët shqiptarë që ndodhen në Greqi, si numri më i madh i emigrantëve që jetojnë në Greqi.

Sipas një studimi që u bë publik para disa kohësh (LEXONI STUDIMIN KËTU Αλβανοί στην Ελλάδα. Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τους Αλβανούς μετανάστες), rreth 30% e emigrantëve shqiptarë në Greqi janë të papunë, dhe rreth 98% e emigrantëve shqiptarë deklarojnë se të ardhurat e tyre kanë rënë shumë që nga fillimi i krizës ekonomike greke.

Kriza ekonomike greke ka detyruar që rreth 180.000 emigrantë shqiptarë të largohen nga Greqia ku rreth 80.000 janë kthyer në Shqipëri dhe pjesa tjetër është larguar për në shtete të tjera të Bashkimit Europian ose në SHBA, Kanada etj. ( LEXONI PËR TEMËN Largohen emigrantët shqiptarë nga Greqia. 180000 emigrantë kanë ikur në Shqipëri.)

Me thellimin e krizës ekonomike në Greqi e  sigurtë është që me qindra mijëra emigrantë shqiptarë do detyrohen për shkak të papunësisë ose të kthehen në Shqipëri, ose riemigrojnë në shtete të tjera.

Ma papunësinë vazhdimisht në rritje dhe sidomos tek moshat e reja, me reduktimit e të ardhurave ekonomike, e ardhmja e emigrantëve në Greqi nuk parashikohet e bujshme.

 

Ndikimi në Shqipëri.

Por pasojat e krizës ekonomike të Greqisë kanë qenë të rënda edhe në ekonominë shqiptare. Dërgesat e emigrantëve, një nga burimet kryesore që kanë financuar konsumin e familjeve shqiptare, kanë rënë me 30 për qind krahasuar me pikun e tyre në vitin 2007, nga 952 milionë euro në 675 milionë vitin e kaluar.

Rënja e dërgesave nga emigrantët shqiptarë që ndodhen në Greqi është një nga arsyet kryesore e ngadalsimit të zhvillimit të ekonomisë shqiptare si dhe shkaku kryesor i rënjes të fuqisë blerëse të Shqipërisë me sektorin me dëmet më të mëdha atë të ndërtimit.

 

albanians.gr

 

LEXONI AKOMA

Kriza ekonomike Greke dhe emigrantët Shqiptarë në Greqi!

 

Largohen emigrantët shqiptarë nga Greqia. 180000 emigrantë kanë ikur në Shqipëri.

 

Kriza greke po dërrmon ekonominë e Shqipërisë

ΣΧΟΛΙΑ

To Top

Το albanians.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Περισσότερα

Οροι Χρήσης albanians.gr To albanians.gr είναι καταχωρημένο εμπορικά σήμα και λέξη σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Οι παρακάτω όροι είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στο dikaiologitika.gr. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγής και επανεξαγωγής. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο. Το albanians.grς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ενημερώνοντας τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. Πνευματικά Δικαιώματα albanians.gr Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του albanians.gr, με την εξαίρεση ότι το albanians.gr χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτάτε πρόσβαση και να παρουσιάζετε τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, αποκλειστικά στον υπολογιστή σας και για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Η άδεια αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτε το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ότι θα τηρείτε τα προβλεπόμενα στις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και σε οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας, και ότι θα αποδέχεστε οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις που συνοδεύουν το περιεχόμενο ή κατά άλλο τρόπο καθορίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε λογισμικό και άλλα υλικά που διατίθενται για μεταφόρτωση (download), πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτό το δικτυακό τόπο με τους δικούς τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις άδειας χρήσης, θα διέπονται από τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις. Η μη συμμόρφωσή σας με τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις σε αυτό το δικτυακό τόπο θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και θα πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή σας ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας. Εκτός από την περιορισμένη άδεια που σας χορηγείται στην προηγούμενη παράγραφο, το albanians.gr δεν σας παρέχει κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την αναγραφή της πηγής του albanians.gr Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε δικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών του albanians.gr.Το albanians.gr δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους μη-συνδεδεμένους με το site ή άλλες πηγές τρίτων για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητες πρόσβασης ή διασύνδεσης από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο του albanians.gr Επιπροσθέτως, το albanians.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω ενός δικτυακού τόπου του albanians.gr.. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το albanians.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή πηγές.TO ALBANIANS.GR ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ SITE. Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι του dikaiologitika.gr, ακόμα και αν αυτός περιέχει το λογότυπο του albanians.gr, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο και ότι το albanians.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν αλλοιώσεις στο περιεχόμενο των κειμένων. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, «λογισμικά σκουλήκια» (worms), προγράμματα παραπλάνησης («δούρειος ίππος» - trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο. Ρητώς απαγορεύετε οποιαδήποτε αναδημοσίευση άρθρου η περιεχόμενου αυτούσια η περιγραφική χωρίς την αναγραφή ενεργής πηγής στο άρθρο . Στην αντίθετη περίπτωση το albanians.gr επιφυλάσσετε για κάθε νομική αξίωση αφού τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Διαφημίσεις Google Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες μας, βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου. Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google : http://www.google.com/privacy_ads.html

Close