Shqip

Kushtet për të aplikuar për Llotarinë Amerikane

 

Programi i Vizave Emigruese të Shumёllojshmërisë i njohur gjërësisht si Llotaria Amerikane, DV2018, për vitin fiskal 2017 do të pranoj 50.000 emigrantë Çfar është lotaria amerikane-Programi i Vizave Emigruese të Shumёllojshmërisë DV 

Cilët janë kushtet për të aplikuar për llotarinë amerikane

  1. Aplikuesi të jetë mbi 18 vjeç, nëse aplikon vetëm. Në rast aplikimi familjar, mund të përfshihen dhe fëmijet deri në moshën 21 vjeç
  2. Të jetë me origjinë nga vënde të cilët lejohet aplikimi. Shqipëria dhe Greqia janë dy vënde të cilët lejohet aplikimi. Kjo do të thotë që qytetarët shqiptar dhe ata grek mund të aplikojnë. Gjithashtu edhe shqiptarët që kanë marrë nënshtetësisnë greke.
  3. Çdo aplikant duhet të plotësojë ose kërkesat e arsimit ose kërkesat e eksperiencës së punës të programit të lotarisë, si vijon:
  • Një arsim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, përkufizuar si përfundim me sukses i 12 viteve edukim të plotë zyrtar 9-vjeçar dhe i mesëm.
  • dy vjet pёrvojë pune brenda pesё viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar

FAMILJARËT

Për aplikantin që është i martuar,dhe ka dhe fëmijë, është i detyruar gjatë aplikimit të përfshijnë në aplikesë edhe bashkshortin/ten por edhe fëmijëtMosvendosja e bashkëshortit/es tuaj nё regjistrimin pёr lotarinё do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë.

Fëmijët që mund të aplikojnë nën mbulimin e prindërve nuk duhet të kenë kaluar moshën 21 vjeç

Arsimi.

Për sa i përket arsimit janë të pranueshme ky lloj arsimi

  • Shkollës së mesme
  • Shkollë profesionale, (ato qe permbajne edhe mesime te pergjithshme)
  • Diplomë universitare
  • Master
  • Doktoraturë

VINI RE

Kush nuk përmbush kushtet e mësipërm nuk mund të aplikoj.

Duhet të aplikoni vetëm një herë për person. Personat që do aplikojn më shumë se një herë skualifikohen.

APLIKONI PËR LLOTARINË AMERIKANE 

Per te aplikuar ju nevojitet te keni me vete, VETEM pasaporten ose nje dokument identifikimi . VETEM KAQ, cdo gje tjeter e bejme ne tek zyrat tona!

ZYRA JONË NDODHET NË ATHINË.
ADRESA PSARON 4 PLATIA KARAISKAKI
Stacioni Metrosë Metaksourgeio. Zyrat tona ndodhet brënda ambjenteve të agjencisë të udhëtimit  TOP-LINES
Tel për informacione dhe mbyllje takimesh 6979489060  dhe 6987419091
Email [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ

Most Popular

To Top