Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς μαθητές

Ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς μαθητές

Την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν, συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε αναγνωρισμένα, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), ξένα σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αυτό αναφέρει έγγραφο του υπουργείου παιδείας.

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ithageneia.pdf

ΣΧΟΛΙΑ

Most Popular

To Top