Ελληνική ιθαγένεια Πολιτογράφηση

Έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας σε κατόχους Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

ταυτοτητα

Με το παρόν έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι για την Έκδοση δελτίων αστυνομικής ταυτότητας σε πολίτες τρίτων χωρών κατόχους ΑΔΕΤ (Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου_ που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται η προηγούμενη παράδοση / ακύρωση του ΑΔΕΤ που αυτοί κατέχουν.

eggrafo taytotites adet

 

ΣΧΟΛΙΑ

The Latest

To Top