ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

 Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς – Για παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα 

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς – Για παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα

Διάρκεια: 5 χρόνια

Δικαίωμα εργασίας: Ναι

Δικαίωμα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Όχι

Δικαίωμα να καταθέσεις για ιθαγένεια με αυτήν την άδεια : Ναι

Δικαιολογητικά για Αρχική χορήγηση

  • Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα)
  • 4 φωτογραφίες
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Ηλεκτρονικό παράβολο για άδεια δεύτερης γενιάς 300€
  • Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  • Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα
ΣΧΟΛΙΑ

Most Popular

To Top